Diagnoza i terapia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju: bezpłatnie.
Opis Cena
badanie i diagnoza pedagogiczna (z wydaniem opinii) 100 zł
badanie i diagnoza psychologiczna ( z wydaniem opinii) 180 zł
badanie i diagnoza logopedyczna ( z wydaniem opinii) 100 zł
badanie i diagnoza gotowości szkolnej 5- i 6- latków ( z wydaniem opinii)
(badanie ryzyka dysleksji dodatkowo 90 zł)
190 zł
diagnoza trudności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
omówienie wyników i plan terapii + ew. opinia
od 210 zł

 

Opis Cena
terapia pedagogiczna 40 zł/30 min 60 zł/60 min
terapia psychologiczna 40 zł/30 min 60 zł/60 min
terapia logopedyczna 40 zł/30 min 60 zł/60 min
terapia integracji sensorycznej 70 zł/60 min
Terapia Ręki 60 zł/60 min

 

Istnieje możliwość prowadzenia terapii w grupach w cenie 40 zł/ 60 min przy udziale min. 2 uczestników.