O Poradni

Jesteśmy Niepubliczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oferującą diagnozę i terapię dziecka przez wykwalifikowanych terapeutów: pedagogów, logopedów, neurologopedów
dziecko z liczydlem psychologów i fizjoterapeutów.

Dokumenty wydawane przez NPPP Geneza mają taką samą moc prawną jak te wydawane przez Państwowe Poradnie.

W ramach naszej działalności prowadzimy Pracownie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w obrębie, której oferujemy bezpłatną diagnozę i terapię dzieci posiadających opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju, wydaną przez naszą lub inną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Prowadzimy również indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne odpłatnie, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.

Nasza poradnia powstała po to by umożliwić dzieciom potrzebującym pomocy i wsparcia szybki i łatwy dostęp do specjalistów oraz profesjonalną terapię w przyjaznym otoczeniu.