Kadra

Nasza kadra:

Wykwalifikowana kadra Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Geneza w Knurowie to pasjonaci stale doskonalący swoje umiejętności i podnoszący poziom wiedzy.

mgr Aneta Wieczorek

mgr Aneta Wieczorek

Dyrektor, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej

W Poradni pełni funkcję Dyrektora i przede wszystkim terapeuty. Jest neurologopedą, terapeutą integracji sensorycznej i pedagogiem. Pracuje głównie z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną, spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, epilepsją, po wypadkach komunikacyjnych. Prowadzi również terapię karmienia (dla dzieci z obciążeniami neurologicznymi, wybiórczością pokarmową, neofobią pokarmową) oraz wczesną interwencję logopedyczną (m.in. dla wcześniaków). Prowadzi terapię dzieci z terenu całego województwa.
Wciąż podnosi swoje kwalifikacje przez udział w szkoleniach, kursach i konferencjach.
Prywatnie mama trzech synów.

mgr Katarzyna Bober

mgr Katarzyna Bober

Zastępca dyrektora, psycholog

Psycholog kliniczny dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W Poradni prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną, zajęcia w ramach WWR, a także diagnozy w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się.Konsultuje także osoby dorosłe. Posiada również kwalifikacje terapeuty pedagogicznego. Doskonali swoje umiejętności poprzez udział w kursach i szkoleniach m.in. z zakresu terapii dzieci z autyzmem, dzieci mutystycznych, diagnozy i terapii trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia). Wspiera również działanie placówki pełniąc funkcję Zastępcy Dyrektora Poradni.

mgr Wioletta Iwan

mgr Wioletta Iwan

logopeda, terapeuta ręki, oligofrenopedagog

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Logopedia z audiologią. Dodatkowo jest również oligofrenopedagogiem i terapeutą ręki. Aktualnie kończy studia podyplomowe z zakresu surdologopedii. W Poradni prowadzi zajęcia m.in. z dziećmi z zaburzeniami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, niedosłuchem, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzoną motoryką precyzyjną. Wciąż podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach i szkoleniach m.in. z zakresu terapii logopedycznej dzieci z autyzmem, diagnozy i terapii jąkania.

mgr Dorota Konopka

mgr Dorota Konopka

pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta ręki

W Poradni pełni funkcję pedagoga, oligofrenopedagoga, terapeuty ręki oraz terapeuty metody Weroniki Sherborne. Prowadzi terapię dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, trudnościami w nauce, niepełnosprawnością intelektualną i in. Swoje kwalifikacje podnosi przez udział w licznych kursach i studiach podyplomowych.
Prywatnie mama dwóch dorastających synów i pasjonatka podróży.

mgr Bogusława Nalezińska

mgr Bogusława Nalezińska

terapeuta integracji sensorycznej, fizjoterapeuta

Terapeuta integracji sensorycznej, fizjoterapeuta, oligofrenopedagog i terapeuta metody Weroniki Sherborne. W Poradni pracuje z dziećmi z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej, dziećmi z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną, spektrum autyzmu i in. Swoje kwalifikacje zawodowe doskonali biorąc udział w kursach i konferencjach tematycznych.
Prywatnie spełniona mama.