Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD) to kompleksowe działania terapeutyczne, mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożonego niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole.

 

Program WWRD obejmuje:

  • terapia logopedyczna – polegająca na usprawnianiu aparatu artykulacyjnego, korekcji wad wymowy oraz usprawnianiu funkcji komunikacyjnej języka;
  • terapia psychologiczna – polegająca na wspieraniu sfery emocjonalnej, dziecko z zabawkaspołecznej i intelektualnej. Koncentruje się na nauce umiejętnego nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych, rozumienia i kontroli stanów emocjonalnych, rozwijaniu logicznego myślenia i koncentracji oraz wspieraniu sfery motywacyjnej dziecka.
  • terapia pedagogiczna – polegająca na wielozmysłowej stymulacji dziecka: analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, udzielaniu wskazówek do pracy w domu zgodnie z programem terapeutycznym i osiąganymi przez dziecko postępami;
  • współpraca z rodzicami – opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego dostosowanego do potrzeb dziecka, omawianie postępów w terapii oraz obszarów deficytowych, opracowywanie nowych zaleceń zgodnie z aktualnie pojawiającymi się potrzebami.
  • współpraca z innymi specjalistami.

 

Drodzy rodzice! Jeżeli jest coś niepokoi Was w rozwoju Waszego dziecka, a podejmowane do tej pory oddziaływania nie przynoszą pożądanych rezultatów pobierzcie wniosek i zgłoście się do nas na bezpłatną diagnozę celem uzyskania opinii o potrzebie (lub jej braku) wczesnego wspomagania rozwoju Waszego dziecka. Jeśli posiadacie taką opinię z innej placówki jednak Wasze dziecko nie zostało jeszcze objęte specjalistyczną opieką zapraszamy do nas na bezpłatną i kompleksową terapię.